Main Page Sitemap

Hoe te spelen jackpot slots


Hoe te spelen jackpot slots

2 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitge- legd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. 3.
728
Sitemap