Main Page Sitemap

Zo heet gokkast lijnen


Zo heet gokkast lijnen

Sommigen vinden het mysterieus dat de hoe om te speel 9 line slots afbeeldingen na zovele honderden jaren nog steeds intact zijn. Maar dat mysterie wordt opgelost door de geologie van het gebied. Het woestijnoppervlak bestaat uit stenen (en niet zand).Geboorte-stad. Polet, stadspoлet van Amsterdam (waar hij trouwens niet geboren is zoals zijn voorloper Whitman dichter van Manhattan is. De lyrische bevlogenheid, de levensdrift en het oog voor naakte werkelijkheid hebben ze gemeen, de zin voor zogenaamd ondichterlijke woorden eveneens.Leven verdwijnt; het betekent hun poлtische dood. Zolang X staat voor niets, werkelijk het onbekende vertegenwoordigt met de lef die daarbij hoort, is er niets aan de hand. Maar als X in de maaistroom van het moderne leven meegenomen wordt, zich zonder weerstand in de.Het was bijzonder hoffelijk van de buitenaardse wezens om planten en dieren af te beelden die de lokale bevolking interesseerden, hoewel het moet hebben betekend dat de navigatie een pak moeilijker was dan bij een rechte landingsbaan of een grote open plek.Lady Godiva op scooter. Zodat: de direkteur van de Universiteitsbibliotheek, geprikkeld zijn hoed afneemt om zich de literatuur van het voorhoofd te wissen. Op die uitdagende manier rijdt Sybren Polet in zijn bundel van 1960 op de mensen in en in.In poлzie vertoont de hoed al sinds een eeuw een dubbele bodem: de binnenwereld (schedel, brein, hoofd) wordt bedekt en afgeschermd, maar in een reuzenzwaai wordt de buitenwereld begroet en binnengelaten. De Franse symbolist Mallarmй ging hierin voor.Wat volkstaal, democratisch beginsel, moest zijn, komt weer in het bezit van de gevestigde orde en de gesloten taaikringen, waarin de wind wel draait, maar alleen uit dode hoeken komt. Als de plaats die voor de dichter vrij wordt gehouden, bezet raakt, aldus Pasternak, dreigt.Een jaar na hun lancering zijn zulke woorden uitgebrand en moeten ze wachten tot ze weer in onbruik raken, dat is hun enige, dichterlijke overlevingskans. Maar in het ergens van jargon wordt, voor je het weet, actief door passief verbogen, heden door verleden tijd vervoegd.Het zegt: we zijn hier en we gaan niet weg. Dit zijn geen nomaden, noch jagers of verzamelaars. Dit is een landbouwgemeenschap. Het is uiteraard een voorwetenschappelijke landbouwgemeenschap, die haar toevlucht zocht tot magie en bijgeloof (bv.Geboorte-stad) de bundel van twee jaar eerder, gaat het, open en bloot, even verfrissend toe. De stad is voor de dichter een arena, waar de werkelijkheid van alle dag niet moet worden ingelijfd, maar bevochten; niet met woorden verzacht, maar verhard.De grote vraag is waarom. Waarom lieten de Nazca zich in met een project dat zovele mensen zovele jaren bezig hield? G. von Breunig denkt dat de lijnen werden gebruikt voor wedlopen. Hij onderzocht de gebogen paden en stelde vast dat ze deels werden gemaakt door er.De heer Iks komt in allerlei identiteiten en toonaarden, denkbaar en ondenkbaar, aan bod, wisselt per seconde van hoed, roeper en poeper, en hangt van toevalligheden aan elkaar. Ook de text zelf wisselt steeds van gedaante, maakt geen onderscheid tussen gedicht, formule, recept, bericht, anekdote.Sommige van de vormen, waaronder afbeeldingen van mensen, sieren de steile hellingen aan de rand van de woestijn. De Nazca-lijnen zijn gemeenschappelijk. Het maken ervan nam honderden jaren in beslag en vereiste het werk van een groot aantal mensen.


940
Sitemap